เกม GREAT BLUE ใน 918Kiss

Great blue ใน 918kiss เป็นเกมที่น่าทดลองสัมผัสมากมายๆเนื่องจากเป็นเกมที่มีเหล่าสัตว์ผู้แสดงเป็นปลาประเภทต่าง ๆ สวยมากมายๆเป็นภาพจำลองเหตุใต้ท้องห้วงมหาสมุทรสุดยอดเยี่ยม เกมได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้แนวความคิดมาจาก เดอะ เกรซ บลู โฮว เป็นหลุมขนาดยักษ์ที่จมอยู่ใต้น้ำนอกริมฝั่งของ Belize ตั้งอยู่ใกล้เขตศูนย์กลางของ Lighthouse Reef ซึ่งเป็นหมู่เกาะต้นปะการังขนาดเล็กราว 100 กิโลเมตร…